سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پیاده تا عرش

علی جان دراین راه پر تاپ و پیچ
تو تنها دلیل من و جمله هیچ
تو رمز توانمندی عاشقان
بدون تو ما جمله هیچیم و هیچ

******************************


تو اندیشه و قیل و قال منی
جواب تمام سئوال منی
تو انگیزه و رمز و راز منی
دعا و نماز و تو حالِ منی

******************************


تو عشق و تو جانان و جان
منی تو الگوی زیبا جهان منی
تو ای مایه عزّت و افتخار
تو رمز بقاء و توان منی

 

******************************علی جان توئی هستی جمله هَست
بگیر از فقیران خود جمله دست
که هر ناتوانی به نام تو جَست
که هر خسته جانی به یاد تو رَست

 

******************************تو درماندگان را ظَهیری علی
تو ره ماندگان را دلیلی علی
تو این کاروان جدامانده را
به هنگام حرکت رَحیلی علی

 

******************************

مگر هَست ما بی تو معنا دهد؟
مگر جَست ما بی تو صهبا دهد؟
مگر رهروان بی تو راهی روند؟
مگر رَفت ما بی تو همتا دهد؟

 

******************************

علی جان تو معیار هر کاملی
صفابخش جان های هر قابلی
زبانه، ترازوی هر سنجشی
تو رسواگر راه هر باطلی

 

******************************

خدا را خدا را، چه با لُطف بود
علی را به پهنای هستی نمود
علوم لَدُنّی به دلدار داد
دَرِ علم را با علی بر گشود

******************************


علی جان تو علم نبی را دَرِی
تو علم خدا را نکو مظهری
تو معنای علم و تو علمی، علی
تو هر پرده جهل را بردَری

******************************


جهالت کجا راه بر تو گرفت؟
فصاحت کجا بی تو نیرو گرفت؟
بلاغت به یاد تو ابلاغ شد
بدیع، در رهت نام نیکو گرفت

 

******************************

تو علم و جواب و سئوال منی
تو تفسیر حال و مَقال منی
علی جان توئی رهنمای وجود
تو راه و تو پرها و بال منی

 

******************************

خدا را تو بر ما نشان داده‏ای
ملک را تو خط أمان داده‏ای
کلام خدا را تو جان داده‏ای
که دین خدا را توان داده‏ای

 

******************************

شجاعت به نیروی تو پا گرفت
سلحشوری و عشق، معنا گرفت
شجاعان عالم طُفیل رهند
که نیرو به نیروی تو جا گرفت

 

******************************

محبّت به حبّ تو تدبیر شد
رشادت به نام تو تفسیر شد
همه مهربانی به مهر تو شد
که بی عشق تو عشق، زنجیر شد

 

******************************

عدالت به عدل تو وابسته است
محبّت به مهر تو پیوسته است
همه پاکی پاکمردان ز تو است
که پاکی به نام تو وارسته است

 

******************************

علی جان تو یاد و حضور منی
تو شعر و شعار و شعور منی
تو روشنگر ظلمت قلب‏ها
تو شور و قیام و نُشور منی

 

******************************

بهشتی ز تو شأن و زیور گرفت
بهشت از تو معنا و مِحور گرفت
دَرِ بسته با یا علی، باز شد
ز تو جام از حوض کوثر گرفت

 

******************************

تو عشق و نشاط و سُرور منی
علی جان تو دریای نور منی
تو رمز بقا و وجود منی
تو عرفان و علم و حضور منی

 

******************************

تو دریای بی ساحلی یا علی
تو هر زنده‏ای را دلی یا علی
توئی رمز آغاز و پایان ما
تو عقل همه عاقلی یا علی

******************************


فدای تو و ناله‏هایت علی
فدای تو و گریه‏هایت علی
فدای سخن های با ارزشت
فدای تو و نغمه‏هایت علی

 

******************************

علی جان تو نام و پیام منی
تو تفسیر ذکر و قیام منی
تو جان و توان و نهان منی
تو رمز جواب و سلام منی

 

******************************

علی جان مرا یاد تو شاد کرد
روان خراب من، آباد کرد
غبار غم از چهره من زُدود
که یاد تو را روح من یاد کرد

 

******************************

علی جان به وصف تو درمانده‏ایم
ندانیم که ای؟ پاک شرمنده‏ایم
مگر می توان وصف مولی نمود؟
در این ره علی جان، سرافکنده‏ایم

******************************


مگر دست تو باز گیرد قَلَم
دوباره به حرکت در آرد عَلَم
کند وصف آن پاکی پاک را
دوباره زند زندگی را رَقَم


نوشته شده در شنبه 88/9/14ساعت 11:23 عصر توسط فاطمه ایمانی نظرات ( ) |


Design By : Pichak